To potrafi Arivata!


Jako zespół ekspertów logistyki, producentów oprogramowania oraz entuzjastów Supply-Chain zgromadziliśmy ponad 20 lat doświadczeń w obszarze zarządzania zapasami, aby teraz zoptymalizować procesy zamawiania i analizę asortymentową dla firm.

Placeholder

Prognoza sprzedaży

Arivata wylicza prawidłowe ilości dla każdego artykułu w przyszłości oraz prezentuje je na zrozumiałej grafice.

Istotne cechy

 • Rozpoznaje sezonowość i trendy
 • Zaznaczy sytuacje wyjątkowe
 • Prognozy w układzie tygodniowym i miesięcznym

Propozycje zamówień

Nigdy więcej excelowskich wykazów zamówień! Na podstawie prognozy sprzedaży każdego artykułu Arivata decyduje kiedy i w jakiej ilości należy zamawiać.

Istotne cechy

 • Propozycje zamówień prezentowane w układzie dziennym można dodatkowo edytować oraz wyeksportować
 • Czasy dostaw oraz horyzonty stanów są absolutnie przestrzegane oraz optymalizowane

Placeholder
Placeholder

Symulacje zapasów

Pokazujemy Ci Twój magazyn w przyszłości. Jaki obrót przewidujesz dla Twojego artykułu, jak Twój magazyn będzie się rozwijał.

Istotne cechy

 • Zapas bezpieczny jest dynamicznie dopasowywany do każdego artykułu
 • Wcześnie rozpozna sezon i trend i odpowiednio przygotuje Twojego dostawcę na tą sytuację
 • Zamówienia są prezentowane na grafice

Analiza ABC-XYZ

Arivata automatycznie wartościuje Twoje artykuły i klasyfikuje je do klas ABC oraz XYZ.

Istotne cechy

 • Artykuły ABC są oceniane według obrotów całego przedsiębiorstwa, a zgodnie z klasyfikacją XYZ określana jest ich jakość prognozowania
 • Z wyprzedzeniem określa, który artykuł jest zagrożony i pracuje na bazie asortymentu

Placeholder

Bezpieczeństwo danych

Rozwiązanie w chmurze z największymi wymogami bezpieczeństwa


 • Utrzymanie tajemnicy oraz bezpieczeństwo stoją u nas na pierwszym miejscu – dane wrażliwe wymagają od nas najwyższego stopnia zabezpieczenia przez:
 • Najwyższej klasy centra danych w Norymberdze i Monachium
 • Dostęp tylko przez chip dostępu / kartę
 • Zabezpieczenia systemami alarmowymi
 • Ponad 50 kamer kontrolnych, ciągły zapis z kamer

Prosta integracja z Twoim systemem


Prosty menedżer importu służy do zaczytywania danych stałych i ruchomych. W przyszłości będziemy integrować coraz więcej systemów ERP i platform E-Commerce w połączeniach bezpośrednich.

Arivata w liczbach


Mniej pracy
80%

Zmniejszone zapasy
20%

Mniej braków magazynowych
75%

TYLKO
0.95
NA MIESIĄC*

Placeholder
Zacznij już dzisiaj!

*Przez pierwsze 12 miesięcy. Po tym okresie 89,95 € na m-c. 4 tygodniowy okres wypowiedzenia.